Πρόγραμμα Διάχυτης Νοημοσύνης

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ινστιτούτο Πληροφορικής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ


Το Πρόγραμμα Διάχυτης Νοημοσύνης (Ambient Intelligence – AmI) του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ στοχεύει, μέσω διεπιστημονικής έρευνας, στην ανάπτυξη καινοτόμων ανθρωποκεντρικών τεχνολογιών Διάχυτης Νοημοσύνης και Έξυπνων Περιβαλλόντων.

Το Πρόγραμμα αποτελεί μία πλατφόρμα συνεργασίας για πρωτοποριακή έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών Διάχυτης Νοημοσύνης, ικανών να κατανοούν και να ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες απαιτήσεις των χρηστών, και για τη μελέτη των επιπτώσεων τους τόσο στο άτομο όσο και στην κοινωνία στο σύνολο της.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ


Παραδείγματα από τη συλλογή μας