Διαδραστικές επιφάνειες και οθόνες

Στην καθημερινότητά του, ο σύγχρονος άνθρωπος ξοδεύει αρκετό χρόνο, χρησιμοποιώντας διάφορες επιφάνειες. Στο πλαίσιο του προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), έχουν αναπτυχθεί νέοι τρόποι αλληλεπίδρασης με ένα ευρύ φάσμα τέτοιων επιφανειών, όπως γραφεία, τραπέζια εστιατορίων και παιδικά έπιπλα. Ο συγκεκριμένος τρόπος αλληλεπίδρασης στηρίζεται στην ιδέα της οπτικής ανίχνευσης των δακτύλων του χρήστη και φυσικών αντικειμένων, χωρίς να ενσωματωθεί τεχνολογία σε αυτά.

1 2 3 7