Βιβλιοθήκες Λογισμικού & Εργαλεία

Τα περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης χαρακτηρίζονται, μεταξύ άλλων, από την απρόσκοπτη συγκέντρωση ποικίλων υπολογιστικών πλατφορμών και από τη διακριτική παρακολούθηση και ανίχνευση (για παράδειγμα μέσω της υπολογιστικής όρασης) με αποτέλεσμα να προωθούνται οπτικές αναπαραστάσεις πληροφοριών. Οι υπηρεσίες αυτές αναπτύσσονται ως τεχνολογικά στοιχεία που υποστηρίζουν την οριζόντια ανάπτυξη εφαρμογών, υπηρεσιών και περιβαλλόντων Διάχυτης Νοημοσύνης.