Προσβασιμότητα

Τα Περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης αποσκοπούν στην προώθηση της φυσικής, διαισθητικής, υψηλής ποιότητας, μη παρεμβατικής, συμπεριληπτικής (χωρίς αποκλεισμούς), και ανεκτικής σε σφάλματα αλληλεπίδρασης μέσω πολλαπλών μεθόδων και συσκευών. Σήμερα, η έρευνα επικεντρώνεται στο να γίνει προσβάσιμη σε όλους η πλήρης λειτουργικότητα οποιουδήποτε τέτοιου περιβάλλοντος, ενώ υπάρχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον για το σχεδιασμό εφαρμογών που δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να υπερβούν τις αναπηρίες τους.