Παρακολούθηση Ανθρώπων & Αντικειμένων

Η αλληλεπίδραση ανθρώπου και υπολογιστή στα περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης μπορεί να βασιστεί στην ανίχνευση της θέσης, της στάσης και της κίνησης του σώματος. Με τη χρήση οπτικών αισθητήρων οι υπολογιστές μπορούν να μεταφράσουν την ανθρώπινη κίνηση και τις ανθρώπινες χειρονομίες σε εντολές, εντοπίζοντας παράλληλα τις θέσεις των ατόμων στο περιβάλλον. Επιπλέον, η κίνηση του χεριού, του κεφαλιού και η κατεύθυνση του βλέμματος παρέχει πληροφορίες σχετικές με τις δραστηριότητες του χρήστη και με το σημείο που έχει στραμμένη την προσοχή του.

1 2