Βραβείο για την καλύτερη δημοσίευση στο Διεθνές Συνέδριο eLmL 2013 σε ερευνητές του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

Η δημοσίευση με τίτλο “AmI-RIA: Real-Time Teacher Assistance Tool for an Ambient Intelligence Classroom” παρουσιάστηκε από τον Αστέριο Λεωνίδη, υποψήφιο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ο οποίος έλαβε το βραβείο της καλύτερης δημοσίευσης στο 5ο διεθνές συνέδριο eLmL 2013 με θέμα: «Mobile, Hybrid, and On-line Learning» που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Γαλλίας (24 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2013).

Η δημοσίευση αυτή επικεντρώνεται στην εφαρμογή τεχνολογιών Διάχυτης Νοημοσύνης στον εκπαιδευτικό τομέα και προτείνει μία μαθητο-κεντρική προσέγγιση, προκειμένου να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, το σύστημα παρέχει μία ευφυή υποδομή υπολογιστικών υπηρεσιών με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των μαθητών και την ενημέρωση του δασκάλου σε πραγματικό χρόνο για πιθανές αδυναμίες και δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Οι συγγραφείς της δημοσίευσης είναι: Γεώργιος Μαθιουδάκης, Αστέριος Λεωνίδης, Μαρία Κορόζη, Γεώργιος Μαργέτης, Σταυρούλα Ντόα, Δρ. Μαργαρίτα Αντόνα (Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή του ΙΠ-ΙΤΕ) και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης  (ΙΠ-ΙΤΕ και Πανεπιστήμιο Κρήτης).

Share: / /