Βραβείο καλύτερης δημοσίευσης στο «Διεθνές Συνέδριο στις Διεπαφές και στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου -Υπολογιστή 2017» σε ερευνητές του ΙΠ-ΙΤΕ

Βραβείο καλύτερης δημοσίευσης στο «Διεθνές Συνέδριο στις Διεπαφές και στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου -Υπολογιστή 2017» σε ερευνητές του ΙΠ-ΙΤΕ

Η δημοσίευση με τίτλο “ACTA: A GENERAL PURPOSE FINITE STATE MACHINE (FSM) DESCRIPTION LANGUAGE FOR SMART GAME DESIGN” παρουσιάστηκε από τον Δρ. Εμμανουήλ Ζηδιανάκη, μεταδιδακτορικό ερευνητή του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου- Υπολογιστή του ΙΠ-ΙΤΕ, ο οποίος έλαβε το βραβείο της καλύτερης δημοσίευσης στο 11ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα τις Διεπαφές και την Αλληλεπίδραση Ανθρώπου–Υπολογιστή, που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας (21-23 Ιουλίου 2017).

Η δημοσίευση παρουσιάζει την ACTA, μία ευρείας χρήσης γλώσσα προγραμματισμού για μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων. Η ACTA διευκολύνει τον σχεδιασμό έξυπνων παιχνιδιών από επαγγελματίες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση γλωσσών προγραμματισμού. Οι επαγγελματίες είναι σε θέση να μοντελοποιήσουν τη λογική του παιχνιδιού και την αλληλεπίδραση, χρησιμοποιώντας  έναν απλό και ευέλικτο συμβολισμό που μπορεί να προσαρμοστεί για κάθε διαφορετικό παιχνίδι.

Προκειμένου να υποστηριχθεί ένα προσαρμόσιμο λεξικό για γλώσσες τύπου scripting, υιοθετήθηκε ένα μοντέλο που βασίζεται στην έννοια του reflection με στόχο τη δυναμική συσχέτιση των παραγόμενων από την ACTA κανόνων και πολλαπλών τύπων δεδομένων. Το Windows Workflow Foundation (WF) είναι o συνεκτικός κρίκος που συνδέει το εξατομικευμένο λεξικό για γλώσσες τύπου scripting  της ACTA με τις λειτουργίες κάθε εφαρμογής. Επιπλέον, οι προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ACTA όχι μόνο για την ανάπτυξη παιχνιδιών που βασίζονται σε αλληλουχία γεγονότων, αλλά και για εφαρμογές που η συμπεριφορά τους καθορίζεται από έναν πεπερασμένο αριθμό καταστάσεων, καθώς και μεταβάσεων μεταξύ αυτών. Τέλος, υποστηρίζει εφαρμογές οι οποίες υλοποιούν υπό συνθήκη ροές εργασιών.

Οι συγγραφείς της δημοσίευσης: Δρ. Εμανουήλ Ζηδιανάκης, Δρ. Μαργαρίτα Αντόνα (Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή του ΙΠ-ΙΤΕ) και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης (ΙΠ-ΙΤΕ και Πανεπιστήμιο Κρήτης).

Share: / /