Εμπόριο και Διαφήμιση

Μέσω του προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης προσφέρονται νέα μέσα προώθησης και διαφήμισης πέρα από τις συμβατικές μεθόδους που μέχρι σήμερα αντιμετώπιζαν το καταναλωτικό κοινό ως παθητικό δέκτη των διαφημιστικών μηνυμάτων. Αντίθετα, στο πλαίσιο εφαρμογής συστημάτων Διάχυτης Νοημοσύνης ο χρήστης καλείται να συμμετέχει ενεργά σε διαδραστικές δραστηριότητες, αποκτώντας νέες εμπειρίες. Επιπλέον, τα παραπάνω περιβάλλοντα προσφέρουν στον χρήστη τη δυνατότητα εξατομίκευσης των πληροφοριών, αφού υπάρχει η προοπτική επιλογής στοιχείων και συλλογής πληροφοριών που σχετίζονται με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα και ανάγκες.

1 2 3