Γεωργία

Η Διάχυτη Νοημοσύνη μπορεί να συνεισφέρει στην αρμονική συνέργεια και αλληλεπίδραση μεταξύ Ανθρώπου και Έξυπνου Περιβάλλοντος στον ευαίσθητο τομέα της αγροδιατροφής. Η αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών συντελεί στην αύξηση της παραγωγής και στη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων με ταυτόχρονη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων στον πρωτογενή τομέα με τον πιο βέλτιστο τρόπο, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, που οι διατροφικές ανάγκες αυξάνονται διαρκώς, ενώ η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την αγροδιατροφή σε παγκόσμιο επίπεδο.