Η Διοικητική Επιτροπή της ζώνης υψηλής τεχνολογίας του Qingdao (QHZA) επισκέπτεται το κτίριο Διάχυτης Νοημοσύνης

Η Διοικητική Επιτροπή της ζώνης υψηλής τεχνολογίας του Qingdao (QHZA) επισκέπτεται το κτίριο Διάχυτης Νοημοσύνης

Μνημόνιο συμφωνίας υπογράφτηκε μεταξύ της QHZA και του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας σχετικά με τη δυνατότητα μίας εκτεταμένης μελλοντικής συνεργασίας σε διάφορους τομείς. Στο πλαίσιο της επίσκεψης των διακεκριμένων κινέζων εκπροσώπων έγινε επίδειξη τεχνολογιών Διάχυτης Νοημοσύνης και διαδραστικών συστημάτων.

Share: / /