Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης 2013

Τα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια με Κάρτες παρουσιάστηκαν στους καλεσμένους και τους εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, κατά τη διάρκεια της τελετής των εγκαινίων των χώρων πολυ-αισθητηριακής μάθησης του Κέντρου.

Από Ιούνιο 2013

Τα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια με Κάρτες παρουσιάστηκαν στους καλεσμένους και τους εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, κατά τη διάρκεια της τελετής των εγκαινίων των χώρων πολυ-αισθητηριακής μάθησης του Κέντρου.