2016 Συμπόσιο TRON

Τόκιο, Ιαπωνία

14 — 16 Δεκέμβριος, 2016

Το TRON Project ξεκίνησε από το 1984 και εστιάζει σε ανοικτές αρχιτεκτονικές για ενσωματωμένα συστήματα που λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο. Το έργο δεν ασχολείται αποκλειστικά με λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου, αλλά πλέον δημιουργεί μία συνολική αρχιτεκτονική του διαδικτύου των αντικειμένων (Internet of Things) και στοχεύει στην  εξέλιξη υποδομής που θα βασίζεται σε Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Παρ’ όλα αυτά, το έργο εξακολουθεί να έχει την ίδια αντίληψη της «ανοικτής αρχιτεκτονικής», κάτι που καλλιεργήθηκε από την αρχή.

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας συμμετείχε στο συμπόσιο TRON 2016, παρουσιάζοντας το iEat: Διαδραστικό τραπέζι εστιατορίου.