79η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

6 — 14 Σεπτέμβριος, 2014

Η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) είναι η μεγαλύτερη, ετήσια, εμπορική έκθεση της Ελλάδας που είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό και διοργανώνεται κάθε Σεπτέμβριο. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) κλήθηκε να συμμετάσχει στο περίπτερο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Το 2014 στην 79η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας παρουσίασε το σύστημα Διαδραστικά Έντυπα.