83η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

8 — 16 Σεπτέμβριος, 2018

Η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) είναι η μεγαλύτερη, ετήσια, εμπορική έκθεση της Ελλάδας που είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό και διοργανώνεται κάθε Σεπτέμβριο. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) κλήθηκε να συμμετάσχει στο περίπτερο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Το 2018 στην 83η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) παρουσίασε το AmiSim: Διαδραστική Ξενάγηση με χρήση Εικονικής Πραγματικότητας και την Έξυπνη Προθήκη.