Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Λάρισα, Ελλάδα

Από Μάιο 2020

To Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας σε συνεργασία με το ΙΠ-ΙΤΕ εγκατέστησε στην είσοδο του Μουσείο Διαδραστικό Χάρτη, ο οποίος παρουσιάζει στον επισκέπτη πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο για σημεία αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος στην πόλη της Λάρισας. Ο Χάρτης παρέχει τις πληροφορίες σε ελληνικά και αγγλικά, ενώ παράλληλα προτείνει διαδρομές μέσα στην πόλη και έχει τη δυνατότητα να αποστείλει πληροφοριακό υλικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση του επισκέπτη.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας
Περιφερειακή οδός Λάρισας
Μεζούρλο, 41500, Λάρισα

Τηλ.: +30  2810 246530
Φαξ: +30 2410 239 927
Email: efalar@culture.gr

dml.culture.gr