Εναρκτήρια Εκδήλωση του «Ορίζοντας 2020»

Αθήνα, Ελλάδα

Από Ιανουάριο 2014

Ο «Ορίζοντας 2020» αποτελεί το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ διαθέσιμα σε διάστημα επτά ετών, από το 2014 μέχρι το 2020, χωρίς να υπολογίζονται οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις που θα προσελκύσουν αυτά τα χρήματα. Φιλοδοξεί ότι θα οδηγήσει σε περισσότερες ανακαλύψεις και παγκόσμιες διακρίσεις, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη μεταφορά σπουδαίων ιδεών από το εργαστήριο στην αγορά.

Στην Ελλάδα, η Συνάντηση Κορυφής «Ορίζοντας 2020» πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας «Δημόκριτος» στην Αθήνα και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας παρουσίασε τα συστήματα Χρονογραμμή και Ινφοσκόπιο.