Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Μεσαράς

Μοίρες, Κρήτη, Ελλάδα

Από Οκτώβριο 2015

Τρία διαδραστικά συστήματα επελέγησαν από την Ιερά Μητρόπολη της Γορτύνης και Αρκαδίας για το Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Μεσαράς στις Μοίρες.

  • Το Infocloud περιλαμβάνει μία συλλογή από λέξεις-κλειδιά, εικόνες και βίντεο, που εμφανίζονται σε μία μεγάλη οθόνη αφής. Όταν επιλεγεί μία λέξη, ανοίγει ένα παράθυρο πληροφοριών, το οποίο μπορεί να περιέχει μία εικόνα ή ένα βίντεο συνοδευόμενο από μία σύντομη περιγραφή. Όλα τα επιλεγμένα στοιχεία μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα, καθώς και να μεγεθυνθούν ή να συρρικνωθούν μέσω χειρονομιών.
  • O Περιδέξιο είναι ένας ψηφιακός κατάλογος κατάλληλος για εκθεσιακούς χώρους με τον οποίο παρέχεται στους επισκέπτες η δυνατότητα να περιηγηθούν στα περιεχόμενα. Παράλληλα, μπορούν να εστιάσουν στις λεπτομέρειες των εικόνων, διαβάζοντας τα συνοδευτικά κείμενα που παρέχουν επιπλέον πληροφορίες.
  • Το PaperView είναι μία επαυξημένη φυσική επιφάνεια που υποστηρίζει την άντληση πληροφοριών μέσω χάρτινων καρτών από συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος ( π.χ. δυσδιάστατος χάρτης ή ένα τρισδιάστατο μοντέλο). Το σύστημα επιτρέπει στους χρήστες να μελετούν πολυμεσική πληροφορία, χρησιμοποιώντας τις χάρτινες κάρτες ως προσωπικές διαδραστικές οθόνες. Ο χρήστης μπορεί επιπλέον να σηκώσει και να κρατήσει μία κάρτα υπό οποιαδήποτε γωνία και ανάλογα με τη θέση της αποκαλύπτονται σχετική πληροφορία. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα παράλληλης χρήσης από περισσότερους από έναν χρήστες.

Στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Μεσαράς
Μητροπόλεως 9
704 00 Μοίρες, Κρήτη

Τηλ.: +30 28920 22208
www.imga.gr