Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα

Από Σεπτέμβριο 2016

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης δημιούργησε το Κέντρο Πληροφόρησης “NATURA 2000 HALL”, αφιερωμένο στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 της Κρήτης.

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE Natura2000 Value Crete. Σκοπός του Κέντρου Πληροφόρησης είναι να γνωρίσει στους κατοίκους και στους επισκέπτες τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 της Κρήτης. Περιλαμβάνει τέσσερα διαδραστικά συστήματα, στα οποία παρουσιάζονται με σαφή τρόπο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών, τα οικοσυστήματα, τα είδη που φιλοξενούν, το καθεστώς προστασίας που εφαρμόζεται σε αυτά, οι συναφείς απειλές, καθώς και η σημασία και η συμβολή τους στην κοινωνική και οικονομική ευημερία του νησιού.

Μέσω της αλληλεπίδρασης με μικρές και μεγάλες οθόνες, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν με ευχάριστο και ψυχαγωγικό τρόπο σπάνιες εικόνες της αγροτικής Κρήτης. Έτσι, είναι σε θέση να  κατανοήσουν την άμεση σύνδεση των ανθρωπίνων επαγγελμάτων με το φυσικό περιβάλλον και να μάθουν πώς οι ανθρώπινες δραστηριότητες μπορούν να το επηρεάσουν. Επιπλέον, μπορούν να ενημερωθούν για τη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας και τον κίνδυνο βιωσιμότητας των φυσικών οικοσυστημάτων σε συνδυασμό με την πανίδα και τη χλωρίδα του τόπου.

Συγκεκριμένα, τα διαδραστικά συστήματα που ενσωματώνονται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης είναι:

  • Το Be There NOW!, ένα διαδραστικό σύστημα που επιτρέπει σε πολλαπλούς χρήστες να βλέπουν ζωντανά την εικόνα τους να ενσωματώνεται σε ποικίλα ψηφιακά τοπία, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν σαν να ήταν εκεί.
  • Το Infocloud περιλαμβάνει μία συλλογή από λέξεις-κλειδιά, εικόνες και μικρογραφίες βίντεο που προβάλλονται με τη μορφή συνεχούς ροής σε μία πολύ μεγάλη οθόνη αφής.
  • ΟΔιαδραστικός Χάρτηςπεριλαμβάνει σημεία ενδιαφέροντος που εμφανίζονται στον χάρτη της Κρήτης, με έμφαση στις προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 της Κρήτης. Επιπλέον, επιτρέπει στους χρήστες να αντλήσουν πληροφορίες είτε με τη μορφή πολυμέσων είτε με μορφή κειμένων μέσω της αφής.
  • Ο Πανόπτης αποτελεί ένα καινοτόμο διαδραστικό σύστημα που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα κρητικά οικοσυστήματα και τα είδη που φιλοξενούν. Συγκεκριμένα, συνδυάζει ένα εντυπωσιακό ξύλινο τιμόνι που επιτρέπει τη φυσική αλληλεπίδραση και παράλληλα την πλοήγηση στο ψηφιακό περιεχόμενο που προβάλλεται σε δύο διαδραστικές οθόνες.

Στοιχεία επικοινωνίας

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου
712 02 Ηράκλειο

Τηλ.: +30 2810 28 2740
www.nhmc.uoc.gr