Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας

Κορινθία, Ελλάδα

Από Σεπτέμβριο 2018

Το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας βρίσκεται σε μία ορεινή πλαγιά στην περιφέρεια της Κορινθίας και στοχεύει να αναδείξει την αλληλεξάρτηση ανθρώπου και φύσης, εστιάζοντας στην αρμονική τους συνύπαρξη στη λεκάνη της λίμνης Στυμφαλίας. Ο βασικός στόχος του Μουσείου είναι η οικολογική ευαισθητοποίηση του κοινού και η διάσωση της γνώσης για την παραδοσιακή τεχνολογία της περιοχής.

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς υλοποίησε ένα καινοτόμο σύστημα, το AmIDriver, που προσφέρει στους επισκέπτες μία μοναδική εμπειρία εμβύθισης, αποσκοπώντας στην προώθηση των στόχων του Μουσείου. Το συγκεκριμένο σύστημα προσομοιώνει τη διαδικασία περισυλλογής καλαμιών από τη λίμνη, τα οποία στη συνέχεια κομποστοποιούνται και μετατρέπονται σε πέλετ.

Στο πλαίσιο ενός εικονικού περιβάλλοντος το AmIDriver προσομοιώνει τη λίμνη μαζί με μία αμφίβια μηχανή κοπής καλαμιών που απεικονίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Ο χρήστης κατευθύνει τη μηχανή, χρησιμοποιώντας επαυξημένα χειριστήρια (μοχλός ταχυτήτων και τιμόνι) με στόχο να καθαριστεί η λίμνη από τα καλάμια που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειάς της. Το συγκεκριμένο σύστημα αποσκοπεί στην αναπαράσταση της διαδικασίας καθαρισμού της λίμνης Στυμφαλίας και στην εξασφάλιση καθαρών επιφανειών νερού για τα διάφορα είδη χλωρίδας και πανίδας στο πλαίσιο διατήρησης της οικολογικής ισορροπίας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
20016 Στυμφαλία, Κορινθία

Τηλ.: +30  2747 022296
www.piop.gr/en/