Βραδιά του Ερευνητή 2018

Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα

28 Σεπτεμβρίου, 2018

1.500.000 επισκέπτες σε τριακόσιες Ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν κάθε τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη στη βραδιά του ερευνητή. Πρόκειται για μία εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 2005 σe όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας φιλοξενεί αυτήν την εκδήλωση στο κεντρικό του κτίριο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το 2018 το πρόγραμμα Διάχυτης Νοημοσύνης του Ινστιτούτου Πληροφορικής  παρουσίασε τα συστήματα AmiSim: Διαδραστική Ξενάγηση με χρήση Εικονικής Πραγματικότητας, Έξυπνη Προθήκη και AmIDriver. Το τελευταίο αποτελεί ένα σύστημα που προσομοιώνει εικονικό περιβάλλον της λίμνης μαζί με μία αμφίβια μηχανή κοπής καλαμιών. Ο χρήστης κατευθύνει τη μηχανή, χρησιμοποιώντας επαυξημένα χειριστήρια (μοχλός ταχυτήτων, τιμόνι) με στόχο να καθαριστεί η λίμνη από τα καλάμια που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειάς της. Το συγκεκριμένο σύστημα αποσκοπεί στην αναπαράσταση της διαδικασίας καθαρισμού της λίμνης Στυμφαλίας και στην εξασφάλιση καθαρών επιφανειών νερού κατάλληλων για διάφορα είδη χλωρίδας και πανίδας στο πλαίσιο διατήρησης της οικολογικής ισορροπίας.