Ζάππειον Παρθεναγωγείο

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Από Μάρτιο 2016

Το Ζάππειον θεωρείται ένα αριστοκρατικό σχολείο, όπως και το Αρσάκειο Παρθεναγωγείο στην Αθήνα, το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά το 1875 σε ένα παλιό μισθωμένο κτίριο. Από το 1885 το σχολείο βρίσκεται σε ένα κτίριο κοντά στην πλατεία Ταξίμ, δίπλα στον ναό της Αγίας Τριάδας. Θα μπορούσε να παρομοιαστεί με εκπαιδευτικό παλάτι, αφού είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα εργαλεία μάθησης και πιάνα από το Παρίσι. Αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την Κωνσταντινούπολη και παραμένει μία ζωντανή απόδειξη του ελληνικού πολιτισμού και της αρχιτεκτονικής.

Δύο διαδραστικά συστήματα έχουν εγκατασταθεί στο Ζάππειον Παρθεναγωγείο, τα οποία υλοποιήθηκαν από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με στόχο να  ενισχύσουν τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

Το Βιβλίο της Έλλης αποτελεί μία εφαρμογή που απευθύνεται σε παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαυξάνει ένα πραγματικό βιβλίο, προσφέροντας αλληλεπίδραση μέσω της χρήσης φυσικών καρτών.

Το Beantable είναι ένα διαδραστικό τραπέζι που προσφέρει ποικίλες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες σε παιδιά, έχοντας ως απώτερο στόχο την εκμάθηση του αλφαβήτου με παιγνιώδη τρόπο.

Τα συστήματα αυτά αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών και το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών Μελετών και Μετανάστευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο προσέφερε  το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό.