Χρονογραμμή

Ένα σύστημα που επιτρέπει τη μοντελοποίηση, την αποθήκευση, την οπτικοποίηση και την πολυτροπική αλληλεπίδραση με χρονογραμμές.

Πρόκειται για ένα σύστημα που επιτρέπει τη μοντελοποίηση, την αποθήκευση, την οπτικοποίηση και την πολυτροπική αλληλεπίδραση με χρονογραμμές. Η Χρονογραμμή χρησιμοποιεί μία οντολογία για την αποθήκευση και την παρουσίαση της γνώσης, και υποστηρίζει δύο διαφορετικούς τρόπους απεικόνισης των πληροφοριών, οι οποίοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να εναλλαχθούν:

α) τη δυσδιάστατη προβολή που παρουσιάζει κατά χρονολογική σειρά γεγονότα που συμβαίνουν στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονολογικής περιόδου και

β) την τρισδιάστατη προβολή που στηρίζεται στη μεταφορική χρήση της έννοιας «σήραγγα του χρόνου», με στόχο την παρουσίαση της χρονικής διάστασης και την εξερεύνηση από τους χρήστες της διαθέσιμης πληροφορίας.

Επιπλέον, η Χρονογραμμή υποστηρίζει τον συνδυασμό πολυτροπικών τεχνικών αλληλεπίδρασης με στόχο τη φυσική αλληλεπίδραση σ’ ένα ευρύ φάσμα υπολογιστικών συστημάτων. Αυτά μπορούν να είναι υπολογιστές γραφείου, αλλά και πιο σύνθετες εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν φυσική κιναισθητική αλληλεπίδραση σε τρισδιάστατα περιβάλλοντα.

Εγκαταστάσεις

Δημοσιεύσεις

Drossis, G., Grammenos, D., Bouhli, M., Adami, I., & Stephanidis, C (2013). Comparative Evaluation among Diverse Interaction Techniques in Three Dimensional Environments. In N. Streitz, & C. Stephanidis (Eds.), Distributed, Ambient and Pervasive Interactions – Volume 25 of the combined Proceedings of the 15th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2013), Las Vegas, Nevada, USA, 21 - 26 July, pp. 3-12. Berlin Heidelberg: Lecture Notes in Computer Science Series of Springer (LNCS 8028, ISBN: 978-3-642-39350-1).