Διαδραστική Στήλη Ανακοινώσεων

Η Διαδραστική Στήλη Ανακοινώσεων στοχεύει στην άμεση παροχή πληροφοριών μέσω της κατακόρυφης ροής αντικειμένων σε μία στήλη πληροφόρησης.

Το σύστημα χρησιμοποιεί μία μεγάλη κατακόρυφη οθόνη αφής, στην οποία παρουσιάζεται μία συνεχής ροή ανακοινώσεων διαφόρων τύπων (κείμενο, εικόνα και βίντεο κλιπ), προερχόμενες από ποικίλες πηγές. Οι ανακοινώσεις προβάλλονται και αποκρύπτονται αυτόματα, ανάλογα με την ημερομηνία δημοσίευσής τους και την περίοδο ισχύος τους.

Τα χαρακτηριστικά της  κάθε ανακοίνωσης (π.χ. μέγεθος, χρώμα και διάρκεια εμφάνισης στην οθόνη) προσαρμόζονται αυτόματα με βάση σημασιολογικές πληροφορίες, όπως η σπουδαιότητα, η ημερομηνία δημοσίευσης, η ημερομηνία λήξης, η διάρκεια ισχύος, η πηγή απ’ όπου αντλείται κλπ. Οι ανακοινώσεις μπορούν, επίσης, να περιλαμβάνουν διαδικτυακούς συνδέσμους που οδηγούν σε περαιτέρω πληροφορίες.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τις προβαλλόμενες πληροφορίες στηριζόμενοι σε συγκεκριμένα κριτήρια, όπως το περιεχόμενο, ο χρόνος και το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Επιπλέον, παρέχεται η επιλογή αποστολής των πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον προσωπικό τους λογαριασμό.

Τέλος, δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές να ορίσουν τις πηγές άντλησης των πληροφοριών.

Στοχεύει στους τομείς

Η διαδραστική στήλη απευθύνεται στον τομέα  του εμπορίου και της διαφήμισης παρέχοντας ροές πληροφοριών που προέρχονται από ποικίλες πηγές, όπως ροές RSS, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στατικό περιεχόμενο.

Δημοσιεύσεις

Karouzaki, E., Partarakis, N., Antona, M., & Stephanidis, C. (2018). BubbleFeed: Visualizing RSS Information in Public Spaces. In Interactivity, Game Creation, Design, Learning, and Innovation (pp. 151-161). Springer, Cham.