Διαδραστικό Τραπέζι Μελέτης

Το Διαδραστικό Τραπέζι Μελέτης επαυξάνει πραγματικά βιβλία με πληροφορία

Το Διαδραστικό Τραπέζι Μελέτης στοχεύει στην επαύξηση πραγματικών βιβλίων που τοποθετούνται στην επιφάνειά του. Προσφέρει πληροφορίες, όπως ψηφιακά κινούμενα σχέδια με μουσική, πολυμεσικό υλικό σχετικό με το περιεχόμενο του βιβλίου, αναζήτηση σε πραγματικό χρόνο από δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης ή αποθηκευμένα βίντεο και χειρόγραφη λήψη σημειώσεων. Το παρεχόμενο ψηφιακό περιεχόμενο εμφανίζεται είτε στο εσωτερικό των ανοιχτών βιβλίων είτε πλευρικά τους, ενώ οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το σύστημα, χρησιμοποιώντας γραφίδες υπέρυθρης ακτινοβολίας σε σχήμα μολυβιού. Μόλις ο χρήστης αρχίσει να ξεφυλλίζει τις σελίδες του βιβλίου, τα φώτα σβήνουν αυτόματα και αρχίζει η αλληλεπίδραση με το πραγματικό βιβλίο. Όταν  πάλι εστιάζει με το μολύβι υπέρυθρης ακτινοβολίας σε κάποια τυχαία περιοχή στη σελίδα, επισημαίνονται οι διαδραστικές περιοχές, προκειμένου να τον ενημερώσουν για την τοποθεσία τους. Μέσω μίας διαδραστικής περιοχής, ο χρήστης μπορεί να αντλήσει σχετική πολυμεσική πληροφορία, όπως (i) βίντεο, (ii) φωτογραφίες και (iii) μουσική.

Δημοσιεύσεις

Margetis, G., Antona, M., & Stephanidis, C. (2015). A Framework for Supporting Natural Interaction with Printed Matter in Ambient Intelligence Environments. In the Proceedings of the 5th International Conference on Ambient Computing, Applications, Services and Technologies (AMBIENT 2015), Nice, France, 19-24 July (pp. 72-78). USA: IARIA XPS Press.

Margetis, G., Ntelidakis, A., Zabulis, X., Ntoa, S., Koutlemanis, P., & Stephanidis, C (2013). Augmenting physical books towards education enhancement. In the Proceedings of the 1st IEEE Workshop on User-Centred Computer Vision (UCCV 2013), Tampa, FL, USA, 16-18 January (pp. 43-49).

Antona, M., Leonidis, A., Margetis, G., Korozi, M., Ntoa, S., & Stephanidis, C. (2011). A Student-Centric Intelligent Classroom. In D. Keyson et al. (Eds.), Proceedings of the 2nd International Joint Conference in Ambient Intelligence (AmI 2011), 16-18 November, Amsterdam, The Netherlands (pp. 248-252). Berlin Heidelberg, Germany: Springer [LNCS: 7040].