Διαδραστικός Χάρτης

To σύστημα περιλαμβάνει σημεία ενδιαφέροντος που εμφανίζονται σε έναν χάρτη. Ο συγκεκριμένος διαδραστικός χάρτης επιτρέπει στους χρήστες να αντλήσουν πληροφορίες είτε με τη μορφή πολυμέσων, είτε με μορφή κειμένων, τα οποία εμφανίζονται στην επιφάνεια του χάρτη μέσω της αφής.

Πρόκειται για ένα σύστημα που περιλαμβάνει σημεία ενδιαφέροντος που εμφανίζονται σ’ έναν χάρτη. Ο συγκεκριμένος διαδραστικός χάρτης επιτρέπει στους χρήστες να αντλήσουν πληροφορίες είτε με τη μορφή πολυμέσων, όπως εικόνες, βίντεο κλιπ κ.λπ. είτε με μορφή κειμένων, τα οποία εμφανίζονται στην επιφάνεια του χάρτη μέσω της αφής.

Τα σημεία ενδιαφέροντος οργανώνονται σε κατηγορίες, παρέχοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να αλλάζουν τα αποτελέσματα που εμφανίζονται ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Οι κατηγορίες και τα σημεία ενδιαφέροντος του χάρτη φέρουν χρωματική κωδικοποίηση, υποστηρίζοντας ταχύτερη ταυτοποίηση και ανάκτηση πληροφοριών. Τέλος, οι χρήστες μπορούν είτε να επιλέξουν είτε να καταργήσουν την επιλογή μιας κατηγορίας, αγγίζοντας το αντίστοιχο κουμπί.