Εφαρμογές Διάχυτης Νοημοσύνης στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας

Οι εφαρμογές Διάχυτης Νοημοσύνης στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης στοχεύουν στον συνδυασμό κατανεμημένων εφαρμογών με διεπαφές κοινωνικής δικτύωσης και υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας. Έτσι, προσφέρεται μία ευέλικτη, δυναμική και έξυπνη τεχνολογικά υποδομή για τη διαχείριση της κατάστασης της υγείας ενός ασθενούς σε κατανεμημένα υπολογιστικά περιβάλλοντα.

Σ’ αυτό το περιβάλλον ασθενείς, γιατροί, νοσηλευτές και συνοδοί-φροντιστές έχουν τη δυνατότητα μέσω «έξυπνων» ψηφιακών αισθητήρων, οι οποίοι ανιχνεύουν την παρουσία τους, να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες υπηρεσίες με σκοπό τη βελτίωση της υγείας του ασθενούς. Απώτερος στόχος είναι να συνδυαστούν οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, προκειμένου να υποστηριχθούν ασφαλείς και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σ’ ένα πλούσιο σε πληροφόρηση και εξυπηρέτηση νοσοκομειακό περιβάλλον.

Οι εφαρμογές Διάχυτης Νοημοσύνης στον τομέα της υγείας συμπεριλαμβάνουν ένα έξυπνο δωμάτιο ασθενών, μία  έξυπνη μονάδα παρακολούθησης ασθενών, μία ιατρική οθόνη τύπου Tablet και ένα τραπέζι συνεδριάσεων για τους γιατρούς. Έτσι, διαχέονται υπηρεσίες στο έξυπνο περιβάλλον ενός νοσοκομείου, μέσω ασύρματων τεχνολογιών, εξειδικευμένων συσκευών και ευφυών αισθητήρων, που επιτρέπουν στον χρήστη να ελέγχει συνεχώς και αδιάλειπτα το περιβάλλον γύρω του.

Κατά την υλοποίηση δόθηκαν έμφαση στα εξής σημεία: α) σχεδιασμός με στόχο την προσβασιμότητα και αποτελεσματικότητα, β) επανασχεδιασμός των κλινικών και επιχειρησιακών διαδικασιών για μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία, γ) έμφαση στην ικανοποίηση των ασθενών και δ) βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος τόσο για τους γιατρούς όσο και για το υπόλοιπο προσωπικό.

Υπηρεσίες Διάχυτης Νοημοσύνης για την Υγεία

 • Έξυπνο δωμάτιο ασθενούς
  • Έλεγχος δωματίου μέσω συσκευής τύπου tablet
  • Αυτόματη προσαρμογή διεπαφής
  • Λειτουργία συναγερμού έκτακτης ανάγκης
  • Πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψυχαγωγίας

 

 • Γραφείο γιατρού – Τραπέζι συνεδριάσεων
  • Δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών επιχειρησιακών ενεργειών, πολυτροπικές διεπαφές, συλλογή και αναπαράσταση δεδομένων
  • Έλεγχος ιατρικών διαγνωστικών εργαλείων
  • Πρόσβαση σε προσαρμοσμένες και εξατομικευμένες πληροφορίες
  • Διαχείριση της γνώσης, επίγνωση της κατάστασης των ασθενών και των αντικειμένων του «έξυπνου» περιβάλλοντος

 

 • «Έξυπνη» μονάδα παρακολούθησης ασθενούς
  • Αυτόνομη μονάδα παρακολούθησης που μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα, προκειμένου να δημιουργήσει περιβάλλον Διάχυτης Νοημοσύνης γύρω από το κρεβάτι του ασθενούς, καρέκλα νοσοκομείου, κ.λπ.
  • Βιοϊατρική τηλεμετρία: καρδιακός παλμός, SpO2, αρτηριακή πίεση, βάρος, ηλεκτροκαρδιογράφημα, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο
  • Επεκτάσιμες τεχνολογίες επικοινωνίας / ασύρματες τεχνολογίες, επικοινωνία με βάση το περιβάλλον χρήσης

 

 • Ιατρικά πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων
 • Σύνδεση με ιατρικά πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων
 • Διαχείριση ιατρικών δεδομένων, ασφάλεια και ποιότητα υπηρεσιών

Στόχοι:

 • Αυξημένη ακρίβεια και διαθεσιμότητα δεδομένων («έξυπνη» πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, διασύνδεση, ενσωμάτωση και κοινή χρήση ιατρικών συσκευών, ολοκληρωμένη παρακολούθηση του ασθενούς ή  της ιατρικής μονάδας)
 • Ταχεία διάδοση πληροφοριών (φυσιολογικά δεδομένα, διαχείριση έκτακτων περιστατικών, προηγμένες πλατφόρμες επικοινωνίας, κινητές μονάδες, tablet, «έξυπνα» τηλέφωνα και πληροφόρηση σχετικά με την τοποθεσία των γεγονότων)
 • Βελτιωμένος έλεγχος και επικύρωση σφαλμάτων (προσδιορισμός, συσχέτιση, χωροθέτηση και εστιασμένη απάντηση)