Έξυπνη Διαδραστική Προθήκη

Μια φυσική προθήκη και μια οθόνη προβολής πολυμεσικού υλικού που παρουσιάζει ιστορικά κειμήλια της Επανάστασης του 1821.

Η «Έξυπνη» Διαδραστική Προθήκη σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΙΤΕ-ΙΠ με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο για την μεγάλη επετειακή έκθεση «ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ’21», όπου εγκαταστάθηκε πρώτη φορά παρουσιάζοντας ιστορικά κειμήλια της Επανάστασης. Το σύστημα συμπεριλαμβάνει μια φυσική προθήκη και μια οθόνη προβολής πολυμεσικού υλικού. Όταν ο επισκέπτης αγγίξει το γυαλί της προθήκης πάνω από κάποιο αντικείμενο, στην οθόνη παρουσιάζεται σχετική πληροφορία.

Εγκαταστάσεις

Μόνιμες