Έξυπνο Θερμοκήπιο

Το Έξυπνο Θερμοκήπιο αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες Διάχυτης Νοημοσύνης με σκοπό την κατά το δυνατόν αρμονικότερη συνέργεια και αλληλεπίδραση μεταξύ Ανθρώπου και Έξυπνου Περιβάλλοντος στον ευαίσθητο τομέα της αγροδιατροφής.

Έχουν αναπτυχθεί δύο εφαρμογές στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας, το Έξυπνο Θερμοκήπιο και το Έξυπνο Σπορείο. Αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες Διάχυτης Νοημοσύνης, καλύπτουν όλο το φάσμα της καλλιέργειας και έχουν ως στόχο την κατά το δυνατόν αρμονικότερη συνέργεια και αλληλεπίδραση μεταξύ Ανθρώπου και Έξυπνου Περιβάλλοντος στον ευαίσθητο τομέα της αγροδιατροφής.

  • Το Έξυπνο Σπορείο αποτελεί ένα πρόδρομο σύστημα του έξυπνου θερμοκηπίου. Απαρτίζεται από έναν ειδικά διαμορφωμένο πάγκο εξοπλισμένο με ένα ρομποτικό σύστημα και ένα δίκτυο μικροεπεξεργαστών και αισθητήρων. Το ρομποτικό σύστημα εκτελεί λειτουργίες, όπως φύτευση κηπευτικών σπόρων, άρδευση ακριβείας σε κάθε γλαστράκι σποράς, καθώς και υπολογισμό του ύψους των αναπτυσσόμενων νεαρών φυτών για όσο διάστημα διαρκεί η ανάπτυξή τους, από τη σπορά μέχρι τη μεταφύτευσή τους στο θερμοκήπιο. Το παζλ της αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιβάλλον περιλαμβάνει μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality), εφαρμογές για φορητές συσκευές (π.χ. smartphones) καθώς και διαδραστικά πολυμεσικά συστήματα (tablets και φωτεινές / ηχητικές ενδείξεις) εγκατεστημένα εντός του θερμοκηπίου.

 

  • Το Έξυπνο Θερμοκήπιο αποτελεί ένα πρωτότυπο σύστημα μικρής κλίμακας που έχει αναπτυχθεί σε πειραματικό πλαίσιο και ενσωματώνει τις απαιτούμενες τεχνολογίες για τη δημιουργία ενός έξυπνου χώρου καλλιέργειας. Συγκεκριμένα, ένα εκτενές δίκτυο αισθητήρων και αυτοματισμών παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές συνθήκες μέσα και έξω από το θερμοκήπιο (π.χ. θερμοκρασία-υγρασία εδάφους, αέρα, επίπεδο ηλιακής ακτινοβολίας, καιρικές συνθήκες), καθώς και άλλες παραμέτρους ανάπτυξης κηπευτικών (π.χ. βάρος αναπτυσσόμενου καρπού), παρέχοντας τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και ρύθμισης. Παράλληλα εξειδικευμένα γεωπονικά σεναρία ανάπτυξης των κηπευτικών, ρυθμίζουν αυτόματα τις περιβαλλοντικές παραμέτρους με στόχο την ιδανική ανάπτυξη κάθε είδους φυτού, ενώ κατάλληλοι μηχανισμοί τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζουν απροσδόκητες αλλαγές στο μικροκλίμα του θερμοκηπίου και προβλέπουν την πιθανή ύπαρξη κοινών προβλημάτων (π.χ. ασθένειες, τεχνικές δυσλειτουργίες).

Δημοσιεύσεις

Stratakis, C., Stivaktakis, N.M., Bouloukakis, M., Leonidis, A., Doxastaki, M., Kapnas, G., Evdaimon, T., Korozi, K., Kalligiannakis, E., & Stephanidis, C. (2021) (2022). Integrating Ambient Intelligence Technologies for Empowering Agriculture. In the Proceedings of the 13th EFITA International online Conference, 25-26 May 2021. Engineering Proceedings 2021, 9(1), 41. Open Access, published online: 11 January 2022

Bekiaris, I., Leonidis, A., Korozi, M., Stratakis, C., Zidianakis, E., Doxastaki, M. and Stephanidis, C. (2021). GRETA: Pervasive and AR Interfaces for Controlling Intelligent Greenhouses. The 17th International Conference on Intelligent Environments (IE2021) will be held in Dubai, United Arab Emirates at Middlesex University Dubai from June 21 – June 24, 2021.

Bouloukakis, M., Stratakis, C., & Stephanidis, C. (2018, April) (2018). AmI Garden: building an IoT Infrastructure for Precision Agriculture. Ercim News, Special Theme: Smart Farming, 113, 18-19.