Επαυξημένο Σχολικό Θρανίο

Το Επαυξημένο Σχολικό Θρανίο είναι ένα έξυπνο αντικείμενο που ενσωματώνει τεχνολογίες Διάχυτης Νοημοσύνης κατά τη διδασκαλία στη σχολική τάξη.

Το Επαυξημένο Σχολικό Θρανίο σχεδιάστηκε με προοπτική να μπορεί να προστεθεί και να προσαρμοστεί σε συμβατικά σχολικά καθίσματα τυποποιημένων διαστάσεων σύμφωνα με την κανονιστική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου το θρανίο να καταστεί συμβατό με το σύγχρονο σχολείο, έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζει τη χρήση γραφικής ύλης. Αυτό επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση τεχνικών υπολογιστικής όρασης στο μπροστινό μέρος του θρανίου και με την ενσωμάτωση μίας γραφίδας υπέρυθρης ακτινοβολίας σε σχήμα μολυβιού. Επιπλέον, το γραφείο υποστηρίζει πολυαπτική αλληλεπίδραση και αναγνώριση σχημάτων, ενώ παράλληλα ενσωματώνει μία ποικιλία εφαρμογών που στοχεύουν στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας.

Το Επαυξημένο Σχολικό Βιβλίο ενισχύει με πληροφορίες το πραγματικό βιβλίο, ενσωματώνοντας γραφή και υποστηρίζοντας τη διαδικασία εκμάθησης μέσω της παροχής βοηθητικού περιεχομένου σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο. Τα σημεία ενδιαφέροντος μέσα σε μία σελίδα μπορούν να επιλεγούν και στη συνέχεια το σχετικό περιεχόμενο συγκεντρώνεται και εμφανίζεται δυναμικά. Ομοίως, ο Βοηθός Ασκήσεων  δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να λύσουν μία άσκηση ηλεκτρονικά, ενώ η σχετική με το περιεχόμενο βοήθεια είναι διαθέσιμη, προκειμένου να συμβάλει στην ολοκλήρωση των εργασιών τους. Τέλος, η προσφερόμενη βοήθεια παρουσιάζεται σταδιακά με απώτερο στόχο την καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας του μαθητή, ενώ παράλληλα το βοηθητικό πρόγραμμα Πολυμεσικός Πλοηγός μπορεί να εμφανίζει σχετικό πολυμεσικό περιεχόμενο για να διευκολύνει την κατανόηση.

Δημοσιεύσεις

Antona, M., Margetis, G., Ntoa, S., Leonidis, A., Korozi, M., Paparoulis, G. & Stephanidis, C. (2010). Ambient Intelligence in the classroom: an augmented school desk. In W. Karwowski & G. Salvendy (Eds.), Proceedings of the 2010 AHFE International Conference (3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics), Miami, Florida, USA, 17-20 July. [CD-ROM]. USA Publishing (ISBN: 978-0-9796435-4-5).