Ινφοσκόπιο

Μια πρωτοποριακή, ασύρματη συσκευή ηλεκτρονικού ξεναγού, η οποία υποστηρίζει και παιχνίδια εξερεύνησης σε φυσικά περιβάλλοντα

Το Ινφοσκόπιο είναι μια καινοτόμος, ασύρματη συσκευή ηλεκτρονικού ξεναγού που υποστηρίζει ηχητική καθοδήγηση και παιχνίδια ερωταποκρίσεων. Το Ινφοσκόπιοκαταγράφει τα αντικείμενα για τα οποία ο επισκέπτης έδειξε ενδιαφέρον και μπορεί να αξιοποιήσει αυτήν τη γνώση, έτσι ώστε να εμφανίσει περεταίρω  πολυμεσικές πληροφορίες σε ειδικά διαμορφωμένους σταθμούς πληροφόρησης. Εκτός από την παροχή πληροφοριών ξενάγησης, η συσκευή υποστηρίζει και εξερευνητικά παιχνίδια σε φυσικά περιβάλλοντα. Παράλληλα, η συσκευή συνοδεύεται από δύο λογισμικά· ένα για την επεξεργασία ή την ενημέρωση των δεδομένων στη συσκευή και τη συσχέτισή τους με αναγνωριστικές ετικέτες εκθεμάτων, και ένα δεύτερο που λειτουργεί στους σταθμούς πληροφόρησης με στόχο την  παροχή συμπληρωματικού περιεχομένου.

Κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών – Patents:

Industrial design patent (OBI 6003410): “ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ, ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ” (Container Shell for a Wireless Portable Device for Reading, Transmitting and Presenting Multimedia Information)

Invention patent (Pending – Application Number 20110100602): “ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ, ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ” (Wireless Portable Device for Reading, Transmitting and Presenting Multimedia Information)