Ιστορικός Διαδραστικός Χάρτης

Ο Ιστορικός Διαδραστικός Χάρτης αποτελείται από μια οθόνη αφής στην οποία προβάλλεται ένας χάρτης με πληροφορίες σχετικές με την ιστορία μιας περιοχής.

Ο Ιστορικός Διαδραστικός Χάρτης αποτελείται από μια οθόνη αφής στην οποία προβάλλεται ένας χάρτης με πληροφορίες σχετικές με την ιστορία μιας περιοχής. Το διαδραστικό σύστημα σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΙΤΕ-ΙΠ στην επετειακή έκθεση για τα 80 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης που διοργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου το Μάιο του 2021 στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου.