Μαθητικό Ημερολόγιο

Το Μαθητικό Ημερολόγιο είναι ένα ημερολόγιο σχολικής τάξης διαθέσιμο μέσα από συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων.

Το Μαθητικό Ημερολόγιο είναι ένα σύστημα σχεδιασμένο για συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων, που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους μαθητές να προγραμματίσουν τη μελέτη τους, καθώς και άλλες καθημερινές δραστηριότητες. Το συγκεκριμένο σύστημα παρέχει το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο εντός της σχολικής αίθουσας όσο και στον χώρο του σπιτιού.

Χρησιμοποιώντας το σύστημα, ο μαθητής μπορεί να ολοκληρώσει μερικές απλές εργασίες, όπως:

  • Συνεχής ενημέρωση για ένα μάθημα π.χ. νέες διαλέξεις, σχετικές σελίδες από το σχολικό βιβλίο, καταληκτικές ημερομηνίες παράδοσης εργασιών κ.λπ.
  • Μελέτη από το βιβλίο του μαθήματος
  • Σημειώσεις
  • Προβολή και επίλυση ασκήσεων
  • Χρήση συμβουλών κατά την επίλυση μίας άσκησης
  • Αποστολή λυμένων ασκήσεων
  • Χρήση ενός σχολικού προγράμματος που παρέχει τις τρέχουσες πληροφορίες της εβδομάδας
  • Προβολή εισερχομένων μηνυμάτων: π.χ. πληροφορίες για νέες διαλέξεις, σχολικές δραστηριότητες, αναβολές διδασκαλίας κ.λπ.
  • Δήλωση συμμετοχής σε δραστηριότητες
  • Χρήση μερικών βοηθητικών εργαλείων: παροχή χρονογράφου και λεξικού.

Εκτός από την εφαρμογή που απευθύνεται στον μαθητή, έχει δημιουργηθεί και μία άλλη που αφορά στη σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων από τον καθηγητή ή άλλο διαχειριστή του συστήματος προς τον μαθητή. Το περιεχόμενο του μηνύματος μπορεί να είναι πληροφορίες για νέες διαλέξεις που πρέπει να μελετήσει κ.λπ.