Παιχνίδι Χρονογραμμής

Μία εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον Ελευθέριο Βενιζέλο μέσα από μία διαδραστική χρονογραμμή.

Μια διαδραστική εφαρμογή για οθόνες αφής, που επιτρέπει στους χρήστες να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον Ελευθέριο Βενιζέλο μέσα από μία διαδραστική χρονογραμμή. Μέσα από μια αρμονική παρουσίαση κειμένου, φωτογραφιών, κινούμενων γραφικών και ήχου, ο χρήστης συμμετέχει σε ένα πρωτότυπο παιχνίδι γνώσης.

Το Παιχνίδι Χρονογραμμής είναι ένα γνωστικό παιχνίδι με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, μέσω των οποίων ο χρήστης καλείται να δημιουργήσει μία ιστορικλη χρονογραμμή εμπνευσμένη από τη ζωή του Βενιζέλου. Κάθε φορά που ο χρήστης απαντήσει σωστά στις ερωτήσεις αναδύεται μια σχετική εικόνα ως ανταμοιβή, την οποία καλείται ο χρήστης να μεταφέρει στη σωστή χρονολογογική περίοδο της χρονογραμμής. Απώτερος στόχος της εκπαιδευτικής εφαρμογής είναι ο χρήστη να συμμετέχει στη δημιοιυργίατο της χρονογραμμής της ζωής του Ελευθέριου Βενιζέλου, λαμβάνοντας παράλληλα πολύτιμες πληροφορίες για τον ίδιο.