Προσομοίωση Τυπογραφείου

Μια σύνθετη κατασκευή που παρουσιάζει μια έκδοση και προσφέρει διάδραση όχι μόνο με την αφή αλλά και με επαυξημένο φυσικό αντικείμενο.

Το διαδραστικό σύστημα Προσομοίωση Τυπογραφείου  ενσωματώνει οθόνη αφής σε μια σύνθετη κατασκευή που παρουσιάζει μια έκδοση και προσφέρει διάδραση όχι μόνο με την αφή αλλά και με επαυξημένο φυσικό αντικείμενο. Το σύστημα σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΙΤΕ-ΙΠ με την Τράπεζα Πειραιώς για το Επετειακό Πρόγραμμα της Τράπεζας για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Το σύστημα υλοποιήθηκε σε δύο εκδόσεις, μια για μόνιμη εγκατάσταση στους χώρους της Τράπεζας και μια φορητή για εκπαιδευτική χρήση.