Ψηφιακές Ανακοινώσεις

Ένα σύστημα που επιτρέπει την παρουσίαση πληροφοριών και πολυμεσικού περιεχομένου, όπως και την αναμετάδοση περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο.

Το σύστημα των Ψηφιακών Ανακοινώσεων επιτρέπει την προβολή πληροφοριών και πολυμεσικού περιεχομένου, όπως και αναμετάδοση περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Ηρακλείου.

Εγκαταστάσεις