«Έξυπνο» Κιόσκι Πληροφόρησης

Το «Έξυπνο» Κιόσκι Πληροφόρησης παρέχει ποικίλο πληροφοριακό υλικό, κατόψεις και οδηγίες χώρου και πολυμεσικό υλικό.

Το «Έξυπνο» Κιόσκι Πληροφόρησης παρέχει ποικίλο πληροφοριακό υλικό, κατόψεις και οδηγίες χώρου και πολυμεσικό υλικό. Το σύστημα σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Ηρακλείου.

Εγκαταστάσεις