Σταθμός Σάρωσης Βιβλίων

Ο Σταθμός Ανάγνωσης και Σάρωσης Βιβλίων προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να αντιγράφουν έντυπο υλικό, να προσθέτουν σημειώσεις και να το αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ο Σταθμός Ανάγνωσης και Σάρωσης Βιβλίων προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να αντιγράφουν έντυπο υλικό, να προσθέτουν σημειώσεις και να το αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το σύστημα σχεδιάστηκε για το αναγνωστήριο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Ηρακλείου για την εξυπηρέτηση αναγνωστών μη δανειζόμενων βιβλίων.

Εγκαταστάσεις