Σπίτι των Παραμυθιών

Στο Σπίτι των Παραμυθιών τα παιδιά παρακολουθούν μια αφήγηση σε προβολή μεγάλων διαστάσεων που σε επιλεγμένα σημεία χρειάζεται την συμμετοχή τους για να προχωρήσει.

Στο Σπίτι των Παραμυθιών τα παιδιά παρακολουθούν μια αφήγηση σε προβολή μεγάλων διαστάσεων που σε επιλεγμένα σημεία χρειάζεται την συμμετοχή τους για να προχωρήσει. Το διαδραστικό σύστημα αναγνωρίζει την θέση των παιδιών στο χώρο και τις κινήσεις των χεριών τους, και έτσι αναγνωρίζει πότε έχουν ολοκληρώσει την παρέμβασή τους για να προχωρήσει το παραμύθι ως το τέλος του. Το σύστημα αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΙΤΕ-ΙΠ στο Χριστουγεννιάτικο Κάστρο –το επίκεντρο των Χριστουγεννιάτικων γιορτών της πόλης- του Δήμου Ηρακλείου.

Εγκαταστάσεις

Προσωρινές