Το βιβλίο της Έλλης

Η εφαρμογή επαυξάνει ένα πραγματικό βιβλίο και προσφέρει αλληλεπίδραση μέσω της χρήσης φυσικών καρτών. Απώτερος στόχος είναι η εκμάθηση του αλφαβήτου με παιγνιώδη τρόπο.

Το «βιβλίο της Έλλης» είναι η επαυξημένη έκδοση ενός κλασικού σχολικού εγχειριδίου για τη διδασκαλία του ελληνικού αλφαβήτου, που απευθύνεται σε παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το βιβλίο περιέχει τα γράμματα του αλφαβήτου και τους πιθανούς τους συνδυασμούς, ενώ το επίπεδο δυσκολίας αυξάνεται σταδιακά. Κάθε γράμμα ή συνδυασμός γραμμάτων (π.χ. συλλαβή, δίφθογγος) διδάσκεται με σχετικές εικόνες και συναφές περιγραφικό κείμενο. Οι μικρές ιστορίες για κάθε γράμμα διαρθρώνονται γύρω από τους διαλόγους και τις δραστηριότητες μίας ελληνικής οικογένειας, πρωταγωνίστρια της οποίας είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά,  η Έλλη. Στην επαυξημένη έκδοση του βιβλίου, η Έλλη έχει μεταμορφωθεί σε χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων και είναι διαρκώς στη διάθεση του μικρού μαθητή με στόχο την παροχή βοήθειας, την ανάγνωση φράσεων από το βιβλίο, την υποβολή ερωτημάτων και τη διατύπωση συμβουλών.

Λειτουργία του βιβλίου

Το σύστημα αναγνωρίζει την τρέχουσα ανοικτή σελίδα και εμφανίζει στην ψηφιακή οθόνη την ηλεκτρονική του έκδοση. Το παιδί μπορεί να αλληλεπιδράσει με το πραγματικό βιβλίο, δείχνοντας με το δάχτυλό του οποιοδήποτε γράμμα ή φράση που αποτελεί σημείο ενδιαφέροντος. Τότε, το παιδί ακούει την προφορά που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο σημείο από έναν ηχογραφημένο φυσικό ομιλητή.

Αρχικά, η Έλλη περιμένει το παιδί να αγγίξει μία φράση στη σελίδα του πραγματικού βιβλίου. Όταν συμβεί αυτό, η φράση εμφανίζεται στην οθόνη και η Έλλη τη διαβάζει δυνατά, δείχνοντας προς αυτήν. Κάθε φράση μετατρέπεται σε μία σειρά φωνημάτων που προφέρονται από τα χείλη της Έλλης, καθώς αυτή εμφανίζεται να κινείται στην οθόνη με ρεαλιστικό τρόπο. Έτσι, γίνεται κατανοητή η φωνητική προφορά, καθιστώντας τη συγκεκριμένη εφαρμογή κατάλληλη για την εκμάθηση του αλφαβήτου.

Λειτουργία του παιχνιδιού

Το παιδί συμμετέχει σ’ ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι καρτών που λειτουργεί ως ανακεφαλαίωση των γραμμάτων που έχουν διδαχθεί και ως διδακτικό εργαλείο για την ορθογραφία ορισμένων βασικών λέξεων. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, η Έλλη θέτει στο παιδί εικοσιτέσσερα ερωτήματα, ενώ παρέχεται στην οθόνη οπτική ανατροφοδότηση. Αναλυτικότερα, υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι ερωτήσεων που επιλέγονται τυχαία:

(α) Βρες την εικόνα που αρχίζει μ’ ένα συγκεκριμένο γράμμα: Σ’ αυτήν την περίπτωση παρέχεται ανατροφοδότηση από την Έλλη τόσο μέσω ομιλίας όσο και μέσω κειμένου. Η Έλλη βοηθά τον εκπαιδευόμενο, προτείνοντάς του να τοποθετήσει  είτε μία άλλη κάρτα στο τραπέζι είτε μόνο μία.

β) Σχημάτισε τη λέξη που εμφανίζεται στην προβαλλόμενη εικόνα, χρησιμοποιώντας γράμματα από ένα σύνολο καρτών.

Εγκαταστάσεις

Δημοσιεύσεις

Margetis, G., Antona, M., & Stephanidis, C. (2015). A Framework for Supporting Natural Interaction with Printed Matter in Ambient Intelligence Environments. In the Proceedings of the 5th International Conference on Ambient Computing, Applications, Services and Technologies (AMBIENT 2015), Nice, France, 19-24 July (pp. 72-78). USA: IARIA XPS Press.

G. Margetis, X. Zabulis, S. Ntoa, P. Koutlemanis, E. Papadaki, M. Antona, C. Stephanidis (2015). Enhancing education through natural interaction with physical paper. Universal Access in the Information Society, Special Issue on “User Experience and Access using Augmented and Multimedia Technologies”, (pp. 427-447)

Papadaki, E., Zabulis, X., Ntoa, S., Margetis, G., Koutlemanis, P., Karamaounas, P., & Stephanidis, C (2013). The book of Ellie: An interactive book for teaching the alphabet to children. In the Proceedings of the 2013 IEEE International Conference on Multimedia and Expo Workshops (ICMEW 2013), San Jose, California, USA, 15-19 July (6 pages). NY, USA: IEEE.