Τρισδιάστατος εικονικός βοηθός για περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης

Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εφαρμογές σε περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης με στόχο την παροχή βοήθειας προς τους χρήστες, σε σχέση είτε με τους προσφερόμενους τρόπους αλληλεπίδρασης είτε με τη χρήση των εφαρμογών.

Η βοήθεια παρέχεται από έναν τρισδιάστατο εικονικό χαρακτήρα και μπορεί να ενσωματωθεί σε μία ποικιλία συσκευών, όπως έξυπνα τηλέφωνα, tablet, τηλεοράσεις ή προβολείς. Η αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα επιτυγχάνεται με χειρονομίες,  με την αναγνώριση της ομιλίας και με τη χρήση έξυπνων φορητών συσκευών.

Η προσφερόμενη βοήθεια επικεντρώνεται στην εκπαίδευση  των χρηστών, προκειμένου να είναι σε θέση: α) να εξοικειωθούν με τις τεχνικές αλληλεπίδρασης του συστήματος, β) να περιηγηθούν στο σύστημα, γ) να παρακολουθήσουν πολυμεσικές πληροφορίες  και  δ) να λάβουν βοήθεια σε πραγματικό χρόνο.

Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο της βοήθειας μπορεί να διαμορφώνεται  ανάλογα με την εφαρμογή που ο χρήστης επιλέγει, καθιστώντας το εύκολα προσαρμόσιμο σε διαφορετικά  περιβάλλοντα.

Έτσι, ο Bryan παρέχει βοήθεια μέσω της ομιλίας και των κινήσεων του, ενώ το σύστημα υποστηρίζει διαδραστικό  πολυμεσικό περιεχόμενο, όπως βίντεο, εικόνες, ήχο, τρισδιάστατα αντικείμενα και κείμενο. Τα παραπάνω προβάλλονται τρισδιάστατα και ο Bryan δίνει περισσότερες πληροφορίες για κάθε στοιχείο που βρίσκεται πλάι του.

Παρέχεται, επιπλέον, η δυνατότητα επιλογής των στοιχείων που εμφανίζονται στην οθόνη προβολής μέσω ειδικού χειριστηρίου. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να κάνει τα εξής:

  • Μετάβαση σε επόμενη ή προηγούμενη οθόνη
  • Επιλογή εικόνας ή βίντεο
  • Έναρξη/παύση/συνέχιση του βίντεο
  • Μετάβαση σε λειτουργία πλήρους οθόνης για την εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών
  • Περιστροφή αντικειμένων στον τρισδιάστατο χώρο

Τέλος, τα κείμενα και η φωνή του Bryan είναι διαθέσιμα σε διάφορες γλώσσες και η ένταση του ήχου μπορεί να απενεργοποιηθεί, ενώ παράλληλα ενεργοποιείται αυτόματα η προβολή υποτίτλων.

Η ξενάγηση γίνεται με τη διαδραστική παρουσίαση ενός καταλόγου επεξηγηματικών στοιχείων και χωρίζεται σε  θεματικές ενότητες, τις οποίες ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από ένα μενού που εμφανίζεται στο πλάι της οθόνης.

Δημοσιεύσεις

Birliraki, C., Grammenos, D., & Stephanidis, C. (2015). Employing Virtual Humans for Interaction, Assistance and Information Provision in Ambient Intelligence Environments. In N. Streitz & P. Markopoulos (Eds.), Distributed, Ambient, and Pervasive Interactions – Volume 21 of the combined Proceedings of the 17th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2015), Los Angeles, CA, USA, 2-7 August, pp. 249-261. Berlin Heidelberg: Lecture Notes in Computer Science Series of Springer