Εκτεταμένη Πραγματικότητα

Η έλευση της Εκτεταμένης Πραγματικότητας (Extended Reality, XR) – ο γενικός όρος που περιλαμβάνει την Επαυξημένη, Εικονική και Μικτή πραγματικότητα – διαμορφώνει νέες συνθήκες για όλους τους ανθρώπους, αναμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτοί βιώνουν το φυσικό και το εικονικό περιβάλλον, από την απλή παρατήρηση έως τις πολυδιάστατες, διαδραστικές εμπειρίες χρήστη.