Φορητές & Φορετές Συσκευές

Οι φορητές συσκευές ενσωματώνουν διάφορα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και εκτενείς δυνατότητες, ενώ η ευρεία χρήση τους επιτρέπει στους ανθρώπους να έχουν την προσωπική τους συσκευή αλληλεπίδρασης πάντα κοντά και έτοιμη για χρήση προς όφελός τους. Οι φορετές συσκευές (wearables) αφορούν τεχνολογίες που φοριούνται πλησίον, επί, ή ακόμα και εντός του σώματος και αναμένεται να ξεπεράσουν τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones). Στο πλαίσιο ενός Περιβάλλοντος Διάχυτης Νοημοσύνης, η ανάκτηση πληροφοριών από διάφορες φορετές συσκευές μπορεί να προάγει την ευημερία και να βελτιώσει την Εμπειρία Χρήστη σε διάφορους τομείς.