Ευφυή Αντικείμενα

Ο υλικο-τεχνικός εξοπλισμός των Περιβαλλόντων Διάχυτης Νοημοσύνης, πέραν των εμπορικά διαθέσιμων συσκευών, συνήθως περιλαμβάνει και τεχνολογικά επαυξημένα, ειδικά κατασκευασμένα αντικείμενα με πρόσθετες δυνατότητες ανίχνευσης, επεξεργασίας, δικτύωσης και αλληλεπίδρασης, ήτοι Ευφυή Αντικείμενα. Έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται γεγονότα και ανθρώπινες δραστηριότητες και να συνομιλούν με τον χρήστη όσον αφορά στην εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων, τον έλεγχο και την ανάδραση.