Πρόγραμμα Διάχυτης Νοημοσύνης

Ινστιτούτο Πληροφορικής

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης
Ιδρυτής και Επικεφαλής του Προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης

Σχετικά με το AmI


Το Πρόγραμμα Διάχυτης Νοημοσύνης (Ambient Intelligence – AmI) του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ στοχεύει, μέσω διεπιστημονικής έρευνας, στην ανάπτυξη καινοτόμων ανθρωποκεντρικών τεχνολογιών Διάχυτης Νοημοσύνης και Έξυπνων Περιβαλλόντων.

Περισσότερα

Διαδραστικά Συστήματα


Ενδεικτικά παραδείγματα της συνεχώς αναπτυσσόμενης συλλογής μας

Περισσότερα