Τέχνες και Πολιτισμός

Οι εφαρμογές για τους τομείς Τέχνης και Πολιτισμού στο πλαίσιο περιβαλλόντων Διάχυτης Νοημοσύνης επικεντρώνονται στη συστηματική προσπάθεια εμπλουτισμού των Πόρων Πολιτιστικής Κληρονομιάς με πληροφορίες. Επιπλέον, παρέχουν καινοτόμα μέσα αλληλεπίδρασης με ψηφιακά και φυσικά αντικείμενα σε διάφορα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των Ιδρυμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Παράλληλα, διερευνούν νέα μέσα καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσω της ενσωμάτωσης της «έξυπνης» διαδραστικής τεχνολογίας και της επαυξημένης πραγματικότητας στην εμπειρία δημιουργίας έργων τέχνης.

1 2 3 4