Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης

Ακρωτήρι, Λεμεσός, Κύπρος

Από Απρίλιο 2017

Το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.) βρίσκεται στην καρδιά της χερσονήσου του Ακρωτηρίου και είναι το πρώτο ανεξάρτητο περιβαλλοντικό κέντρο στην Κύπρο. Το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. έχει ως στόχο να συμβάλει στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, υιοθετώντας και προωθώντας στρατηγικές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έρευνας και ενημέρωσης.

Τα προγράμματα και οι δραστηριότητες του  ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.  απευθύνονται σε όλους τους επισκέπτες της  περιοχής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους νέους – σπουδαστές που ενδιαφέρονται να μάθουν για την οικολογική αξία των φυσικών οικοσυστημάτων της Κύπρου. Ιδιαίτερη έμφαση  δίνεται στα οικοσυστήματα της χερσονήσου, στους κινδύνους που τα απειλούν και στην ανάγκη διατήρησής τους για τις μελλοντικές γενιές. Στόχο έχει να προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία για μία πιο βιωματική εκπαιδευτική προσέγγιση.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. κάλεσε το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) να εγκαταστήσει το διαδραστικό σύστημα Wall Touch.  Πρόκειται για μία ειδικά σχεδιασμένη διαδραστική παρουσίαση που επικεντρώνεται στα απειλούμενα υπό εξαφάνιση είδη πανίδας και χλωρίδας της Κύπρου.

Στοιχεία επικοινωνίας

Αγίου Ανδρέου 306
Τ.Θ. 56091
3304 Λεμεσός, Κύπρος

Tηλ.: +357  25954954, +357  25864344
www.kykpee.org