Τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον για έργα πολιτιστικής κληρονομιάς

Μια εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας που επιτρέπει στους χρήστες να προβάλλουν, να περιστρέφουν και να μεγεθύνουν τρισδιάστατα αντικείμενα που βρίσκονται σ’ ένα εικονικό περιβάλλον πολιτιστικής κληρονομιάς

Το τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον για έργα πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μια εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να δουν, να αγγίξουν και να επεξεργαστούν τρισδιάστατα αντικείμενα, που βρίσκονται σ’ ένα εικονικό περιβάλλον πολιτιστικής κληρονομιάς. Καθώς οι χρήστες προσεγγίζουν το εικονικό περιβάλλον, ο φωτισμός του δωματίου προσαρμόζεται ανάλογα με τη θέση τους. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε αρχαιολογικά εκθέματα, που μπορούν να προβληθούν, να περιστραφούν και να μεγεθυνθούν στο εικονικό περιβάλλον. Επιπλέον, το σύστημα επιτρέπει στους χρήστες να τροποποιήσουν το φωτισμό του επιλεγμένου τρισδιάστατου αντικειμένου, επιδιώκοντας να τονιστούν οι λεπτομέρειές του (δύο μετακινούμενοι προβολείς είναι ενεργοποιημένοι/απενεργοποιημένοι). Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να περιστρέψει αυτόματα το έκθεμα κατά μήκος του άξονα Y και να το επαναφέρει στην αρχική του θέση.

Η αλληλεπίδραση του χρήστη στο περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας επιτυγχάνεται, χρησιμοποιώντας φυσικές χειρονομίες. Πιο συγκεκριμένα, τα χέρια των χρηστών εμφανίζονται στον εικονικό κόσμο ως τρισδιάστατα εικονικά χέρια και έτσι, οι χρήστες μπορούν να δουν και να διαχειριστούν τη θέση και την κατεύθυνσή τους στον ψηφιακό κόσμο, ο οποίος αντανακλά τη θέση των πραγματικών χεριών. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το αριστερό τους χέρι ως μενού επιλογών, όταν η παλάμη στραφεί προς το πρόσωπό τους. Αυτό το μενού αναφέρεται στο τελευταίο επιλεγμένο στοιχείο και μπορεί να παραμείνει σε οποιαδήποτε θέση ο χρήστης επιλέξει, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο κουμπί στην επάνω δεξιά πλευρά. Περιέχει ενδεικτικό τίτλο, εικόνα και κείμενο με σύντομη περιγραφή. Επιπλέον, οι διαθέσιμες ενέργειες για το αντίστοιχο έκθεμα μπορούν να εφαρμοστούν μέσω των επιλογών στην κάτω πλευρά του μενού.

Το Τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον για αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί μία βασική εφαρμογή που μπορεί να αξιοποιηθεί σε διάφορους τομείς, όπως:

  • Εκπαίδευση: για την εκπαίδευση των παιδιών στον τομέα της ανατομίας και της βιολογίας, για την εκπαίδευση μηχανικών με την αποσυναρμολόγηση σύνθετων αντικειμένων στα συστατικά τους κ.λπ.
  • Υγειονομική περίθαλψη: για αποκατάσταση (π.χ. εγκεφαλικό επεισόδιο) και βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων.
  • Επαγγελματικά περιβάλλοντα: για την εκπαίδευση εργαζομένων μέσω της προσομοίωσης μια πολύπλοκης διαδικασίας.
  • Διαφήμιση: προβολή και προώθηση του διαφημιζόμενου προϊόντος.

Εγκαταστάσεις

Προσωρινές