Διαδραστικό Χρονολόγιο

Μία διαδραστική χρονογραμμή βασισμένη σε τεχνολογίες ιστού που απεικονίζουν γεγονότα κατηγοριοποιημένα σε διάφορες χρονολογικές περιόδους.

Μία διαδραστική χρονογραμμή βασισμένη σε τεχνολογίες ιστού που απεικονίζουν γεγονότα κατηγοριοποιημένα σε διάφορες χρονολογικές περιόδους. Επιλέγοντας κάποια χρονολογική περίοδο, οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στο περιεχόμενο της χρονογραμμής  και να αντλήσουν πληροφορίες σχετικές με γεγονότα, τοπους, αντικείμενα, τα οποία παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά.