Έξυπνη Προθήκη

Ένα σύστημα το οποίο επαυξάνει με ψηφιακό τρόπο φυσικά εκθέματα ή αντικείμενα οποιουδήποτε μεγέθους, παρέχοντας στον χρήστη τη δυνατότητα διερεύνησης και άντλησης πολυμεσικών πληροφοριών μέσω μη απτικής αλληλεπίδρασης.

Η έξυπνη προθήκη αποτελεί ένα σύστημα που επαυξάνει με ψηφιακό τρόπο φυσικά αντικείμενα ή εκθέματα οποιουδήποτε μεγέθους. Συγκεκριμένα, πάνω σε μία ειδικά σχεδιασμένη κατασκευή είναι τοποθετημένο ένα φυσικό έκθεμα, το οποίο προβάλλεται ταυτόχρονα σε ψηφιακή οθόνη. Ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με το έκθεμα, μετακινώντας το χέρι του πάνω από μία ειδική κάμερα (LeapMotion) ικανή να ανιχνεύει την κίνηση των χεριών από απόσταση. Έτσι, μπορεί να  εστιάσει στα σημεία ενδιαφέροντος που απεικονίζονται στην οθόνη με στόχο την άντληση περαιτέρω πληροφοριών, όπως περιγραφικά κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο και ηχητικά αποσπάσματα. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα περιστροφής τόσο του φυσικού όσο και του ψηφιακού εκθέματος, ώστε να μελετηθούν και τα σημεία που βρίσκονται σε αθέατες πλευρές.

Το σύστημα προσφέρει στον χρήστη δύο διαφορετικούς τρόπους πλοήγησης, τη Δομημένη και την Ελεύθερη. Στην πρώτη περίπτωση ο χρήστης μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος ή συγκεκριμένες «διαδρομές» κατά την πλοήγηση, που εξασφαλίζουν την παρουσίαση των γεγονότων με συγκεκριμένη σειρά, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη μεταξύ τους σχέση. Αντίθετα, στη δεύτερη περίπτωση ο χρήστης μπορεί να επικεντρωθεί σε οποιοδήποτε σημείο του εκθέματος επιθυμεί. Με αυτόν τον τρόπο προβάλλονται εναλλακτικές όψεις του αντικειμένου οι οποίες διατίθενται από το σύστημα (π.χ. καλλιτεχνική αποκατάσταση).

Στοχεύει στους τομείς:

Η Έξυπνη Προθήκη είναι κατάλληλη για ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς και μουσεία, αφού προσφέρει τη δυνατότητα πολύπλευρης μελέτης ενός εκθέματος και παράλληλης άντλησης πολυμεσικών πληροφοριών. Ωστόσο, μπορεί να αξιοποιηθεί με επιτυχία και στον χώρο της εκπαίδευσης ως βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό κατά τη διδακτική διαδικασία.

Εγκαταστάσεις

Προσωρινές