Μωσαϊκό

Το σύστημα περιλαμβάνει μία μεγάλη διαδραστική οθόνη αφής, στην οποία εμφανίζεται μία συλλογή ψηφιακών καρτών διπλής όψεως.

Κάθε κάρτα έχει στη μία πλευρά μία φωτογραφία ή ένα βίντεο, ενώ στην άλλη παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες.

Οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν:

  • Σύροντας το δάχτυλό τους οριζόντια πάνω σε μια κάρτα μέχρις ότου να αποκαλύψουν την πίσω πλευρά της κάρτας. Η φορά από τα δεξιά προς τα αριστερά δίνει πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα, ενώ η αντίθετη κατεύθυνση στην αγγλική.
  • Σύροντας το δάχτυλό τους από κάτω προς τα πάνω, ώστε η κάρτα να συρρικνωθεί προκειμένου να παρουσιαστούν πληροφορίες.

Εναλλακτικά, όλες μαζί οι κάρτες μπορούν να παρουσιάσουν ένα βίντεο υψηλής ανάλυσης, όπου κάθε κάρτα κρύβει στην πίσω της πλευρά πληροφορίες.

Το σύστημα υποστηρίζει ταυτόχρονη αλληλεπίδραση από πολλούς χρήστες με βάση τα χαρακτηριστικά της οθόνης αφής.

Στοχεύει στους εξής τομείς:

Το σύστημα απευθύνεται σε Ιδρύματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αλλά μπορεί να έχει και άλλες εμπορικές εφαρμογές.

Εγκαταστάσεις